Films protecció

Aplicació a vidres de làmines:

- Solars (Estalvi energètic i protecció ultravioleta).
- Antivandàliques i seguretat (films transparents diferent micratge).
- Decoratives.